De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2018-2022.

Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen. Het is de basis voor de schoolplannen.