AVG


De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt vanaf 25 mei 2018.
Op de website van Espritscholen vindt u hoe wij omgaan met deze nieuwe wet. Het
omgaan met beeldmateriaal heeft onze speciale aandacht. Op onze website of in andere
algemene publicaties zal alleen met toestemming van de ouders voor elke specifieke
toepassing gebruik worden gemaakt van foto’s waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn.
Aan het begin van het schooljaar wordt op de eerste ouderavond toestemming gevraagd
voor het maken en het delen van foto’s met de ouders van de klas. Gedurende het
schooljaar worden namelijk, tijdens verschillende activiteiten, foto’s gemaakt die wij
graag met de ouders van de klas delen.
U kunt hierbij denken aan foto’s van schoolreisjes, sportdag, uitjes, de klassenwebsite,
de website, het rapport, schooltuinen e.d. Voor de lijsten die elk jaar rondgaan met de
adressen en telefoonnummers geldt hetzelfde.

Link naar privacyreglement