Schoolverzuim/ Aanvraag verlof

Ziekmeldingen:

U kunt bellen vanaf 08:00 tot 08:30 uur

of mail naar absentie@wsv.espritscholen.nl 

 

Verzuim:

Voor uitgebreide uitleg over de voorwaarden van  het indienen van verlof, kunt u deze lezen in de schoolgids op pagina 44 en 45

Verlof:

Een verzoek voor extra schoolverlof moet schriftelijk op papier worden ingediend bij de directie. Bij de beoordeling of een aanvraag al dan niet kan worden toegewezen, baseert de directeur zich op de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd. De termijnen om een verlofverzoek in te dienen zijn:

Langer dan 10 dagen met verlof, de aanvraag 8 weken van te voren indienen bij de directie

Korter dan 10 dagen (2 tot 10) met verlof, de aanvraag 3 weken van te voren indienen bij de directie

Een halve of hele dag met verlof, de aanvraag 1 week van te voren indienen bij de directie

 

Link naar aanvraagformulier Extra vakantieverlof

Link naar aanvraagformulier Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden