Protocol voor de start van het schooljaar

Algemeen  -  De ouders mogen niet in de school, kinderen gaan alleen de
    school in.

 -  Gesprekken met ouders zijn altijd digitaal.

 -  Er staan witte strepen en voetstappen: bij de ingang waar
    ouders achter moeten blijven staan bij het brengen.

 
-  voor het halen zijn kleurvakken bij de Arntzeniusweg waar
    de klassen gaan staan en van waaruit ouders komen ophalen.

 -  Sociale afspraken tussen kinderen maken via telefoon.
    speelafspraken ontstaan dus niet voor de deur.
Schooltijden  -  Aanpassing van de reguliere schooltijden tijdens deze
    periode:
   
Er is een kleine aanpassing van de tijd qua halen en brengen
    om spreiding te creëren en belangrijk:

 -  Beide locaties hebben 2 ingangen en worden ook beide
    gebruikt.
    Voor de groepen 4 en 5 wijst zich dit vanzelf en alle
    kinderen starten/eindigen tegelijk. Inloop: 08:20  en start
    08:30. De dag eindigt om 15:00 uur.

    Voor de Arntzeniusweg:
    Groepen 1/2 B,C & D, 5 en 6 komen binnen via de
    hoofdingang.
    Groepen 1/2A, 3A/B en 4 komen binnen via de ingang
    tegenover de pianoleswinkel.

    Groep 3/6/7/8: start 08:20 - 08:30   einde:  15:00
    Groep 1/2: start 08:20 - 08:30   einde:  14:45
    Woensdag groep 3/4/5/6/7/8   einde:  12:30
    Woensdag groep 1/2   einde:  12:15

    De groepen 1/2 en 3 zijn vrijdagmiddag v.a 12:00 uur vrij!

   
Brengen  -  De leerlingen van de groepen 6.7 en 8 komen zonder
    ouders naar school tenzij dit te ver is.
Ophalen  -  De leerlingen kunnen maximaal door 1 ouder naar school
    worden gebracht en gehaald.

 -  De leerlingen van de groepen 1, 2, 3 worden opgehaald door
    1 ouder aan de buitenkant van de school ter hoogte van hun
    lokaal.


 -  Sociale afspraken tussen kinderen maken via telefoon,
    speelafspraken ontstaan dus niet voor de deur.
Algemene richtlijnen
RIVM
    Afspraken en maatregelen omtrent fysiek contact

 -  Geen 1,5 meter afstand tussen kinderen nodig.
 -  Leerkracht/leerling zoveel mogelijk 1,5 meter.
 -  Leerkrachten onderling: altijd 1,5 meter.
 -  Meerdere malen handen wassen (min 20sec).
 -  Geen handen schudden.
 -  Hoesten/niezen in elleboog.
 -  Niet aan je gezicht zitten.

    Maatregelen voor in de lokalen

 - 
Zeeppompje.
 -  Papieren handdoekjes.
 -  Oppervlakte sprays.
 -  Leermiddelen e.d. regelmatig reinigen en computers
    dagelijks.
 -  Tafels/trapleuningen/wc's/knoppen/stoelen dagelijks
    door de schoonmaak. 
 
Wat te doen bij ziekte  -  Is uw kind verkouden en zit in groep 1/2: Uw kind kan
    gewoon naar school komen.
 -  Vanaf groep 3: is uw kind verkouden dan moet hij of zij
    thuisblijven.
 -  Is uw kind ziek, koorts: dan blijft zij/hij thuis! Ook broertjes
    en zusjes en uzelf blijven dan thuis.
 -  Ziekmelden via absentie@wsv.espritscholen.nl
 -  Thuis houden van leerlingen uit een risicogroep:
    dit kan na overleg met school.
 -  Wanneer uw kind niet tot een risicogroep behoort en toch
    niet naar school komt, neem dan contact op met de directie.
 -  Wordt een leerkracht of een leerling ziek gedurende de dag:
    diegene gaat naar huis: bij twijfel: directie raadplegen.

 -  Bij een zieke leerkracht wordt gekeken of vervanging
    mogelijk is. Lukt dit niet dan blijft een klas thuis. Het is
    namelijk niet mogelijk om de klas te verdelen over de
    andere klassen.

 -  Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij
    ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling
    mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze
    dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor
    meer informatie over thuisblijven:
    lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
 -  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven
    38 ºC en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling
    ook thuis.
 -  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen kklachten
    heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 -  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor
    COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling
    wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en 14 extra
    dagen na het contact met die persoon thuisblijven. Zie
    voor meer informatie: Protocol PO-raad
 
Focus Onderwijs  -  De uitvoering van het onderwijs is in handen van de
    groepsleerkracht.
 -  De ondersteuning gaat ondersteuning geven aan de klassen
    en de leerlingen.
 -  De verrijkingsklas wordt over drie weken weer opgestart.
Organisatie  
Inrichting van de klassen  -  1,5 meter waar mogelijk aanhouden tussen leerkracht en de
     kinderen,
 -  tussen de kinderen is dit niet nodig.
 -  Afspraken met de kinderen over hygiëne.
Hygiëne in de klas  -  Alle kinderen wassen bij binnenkomst hun handen. Dit
    gebeurt ook na het buitenspelen en bij wisseling van
    activiteit.
 -  Aan het eind van de dag maken de kinderen hun eigen
    tafel extra schoon.
 -  Ieder kind heeft een eigen drinkbeker mee en pauze hapjes
    kunnen niet worden geruild.
 -  De jarige kinderen mogen gewoon trakteren als de
    traktatie per stuk is verpakt.
Tussenschoolse opvang  -  Graag zoveel op school blijven eten tussen de middag
 -  Thuis eten blijft mogelijk.
 -  Voor de TSO is een strippenkaart beschikbaar bij Brad.
Buitenschoolse opvang  -  Deze is weer terug naar de normale dagen.
Vragen?  -  Alle vragen en opmerkingen klas/school gerelateerd via
    directie@wsv.espritscholen.nl

 

Naar boven