Schoolverzuim en verlofregelingen

Schoolverzuim/ Aanvraag verlof

Ziekmeldingen:

Wilt u zo vriendelijk zijn ziekmeldingen en afspraken naar de  huisarts/tandarts/specialist etc.. doormailen tussen 08:00 en 08:15 uur naar: absentie@wsv.espritscholen.nl 

Dit geldt tevens voor de korte bezoeken aan de huisarts, tandarts, specialist etc...

Zijn er meerdere en langere afspraken bij een specialist dan dient u een verlofformulier met een kopie van de brief in te leveren bij de directie.

Verzuim en verlof:

Voor uitgebreide uitleg over de voorwaarden van  het indienen van verlof, kunt u deze lezen in de schoolgids op pagina ......

Verlof in het kort:

Een verzoek voor extra schoolverlof moet schriftelijk met bewijs worden ingediend bij de directie. Bij de beoordeling of een aanvraag al dan niet kan worden toegewezen, baseert de directeur zich op de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd. De termijnen om een verlofverzoek in te dienen zijn:

Langer dan 10 dagen met verlof, de aanvraag 8 weken van te voren indienen bij de directie

Korter dan 10 dagen (2 tot 10) met verlof, de aanvraag 3 weken van te voren indienen bij de directie

Een halve of hele dag met verlof, de aanvraag 1 week van te voren indienen bij de directie.

Link naar aanvraagformulier Extra vakantieverlof

Link naar aanvraagformulier Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

Naar boven