Onderwijs

  

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids

Manifest

Bekijk het onderwijsmanifest van Esprit Scholen

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning.

Verrijkingsklassen

De verrijkingsklas is bedoeld voor leerlingen die erg snel door de reguliere lesstof heen gaan en veel extra uitdaging nodig hebben. Dat gebeurt zoveel mogelijk in de klas.

Vroeg Vreemdetalenonderwijs

VVTO in de praktijk. Per groep zal het onderwijsaanbod verschillen. In de kleutergroepen zal het accent liggen op spelenderwijs leren van Engelse woordjes door onder andere het aanleren van Engelse liedjes en het voorlezen van Engelse prentenboeken.

ICT in ons onderwijs

In de moderne samenleving heeft het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een belangrijke rol. Informatie verkrijgen en communiceren gebeurt in toenemende mate via elektronische wijze.

Muzikale vorming

Muzikale vorming is samen met – en waar mogelijk in samenhang met – de andere vormingsgebieden een middel tot persoonlijkheidsontplooiing en sociale bewustwording. Muziek is een expressievak met het doel de taal van de muziek te verstaan en te gebruiken.

Techniek onderwijs

De WSV wil natuur en techniek een belangrijke structurele plaats geven in het onderwijs om op deze manier tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen en gebruik te maken van de verschillende leerstrategieën van de leerlingen.

Beeldende vorming

Bij beeldende vorming wordt geen onderscheid gemaakt tussen tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen. Door onderwijs in beeldende vorming hebben de kinderen de mogelijkheid tot visuele informatieoverdracht, immers niet alles kan in woorden worden overgedragen.

"Kunst en cultuureducatie

De WSV wil een inspirerende en creatieve school zijn. De WSV tracht dit te doen met behulp van vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en bewegingsonderwijs,die deze vakken op hoogwaardig niveau aan de kinderen aanbieden.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie vindt op verschillende niveaus plaats. 
Ouders worden regelmatig gevraagd om een helpende hand te bieden bij de uitvoering van het onderwijs.

Burgerschap

Burgerschap Volgens de WSV is burgerschap een wezenlijk onderdeel van ons onderwijsprogramma en is verweven in het dagelijks handelen van leerkrachten, leerlingen en ouders.

Puur natuur

In het park Frankendael krijgen de groepen 6 en 7 les in tuinieren. Ze leren alles over zaaien, wieden en oogsten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.