Kunst en cultuureducatie

  

Gespecialiseerde Vakleerkrachten

De WSV heeft creativiteit hoog in het vaandel staan en vindt het belangrijk dat kinderen geinspireerd raken op uiteenlopende manieren. De WSV doet dit met behulp van vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en bewegingsonderwijs, die deze vakken op hoogwaardig niveau aan de kinderen aanbieden. De vakleerkrachten voor beeldende vorming en bewegingsonderwijs zijn in de formatie van de WSV opgenomen. Het muziekonderwijs wordt op projectbasis ingekocht en verzorgd door een vakleerkracht muziek. De gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage worden hiervoor ingezet.

Kunst- en Cultuureducatie

In de visie van de WSV dient cultuureducatie ervoor om inzicht te verkrijgen en daarmee inlevingsvermogen te creëren in andere culturen èn de eigen cultuur. Zo draagt cultuureducatie bij aan een samenleving waar burgers met respect met elkaar omgaan, oog hebben voor elkaars waarden en normen en met kennis gesprekken en debatten over culturen kunnen volgen en daaraan deelnemen. Kunsteducatie dient ertoe kinderen waardering te laten verkrijgen voor kunstuitingen, de eigen creativiteit te bevorderen en zo het eigen blikveld te verbreden. Het leren waarderen van kunst en zelf tot kunstuiting in staat zijn, verrijkt het leven. De WSV biedt de leerlingen een rijk kunst- en cultuurprogramma: van de lessen muziek en beeldende vorming en het Goede doelproject tot de jaarlijkse excursies naar theaters en musea.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.