Ouderbijdrage

  

Schoolgids

Bekijk onze schoolgids

Vrijwillige ouderbijdrage

De WSV ontvangt net als andere scholen op basis van het ingeschreven aantal leerlingen een jaarlijkse rijksvergoeding die in hoofdzaak wordt aangewend voor leermiddelen, huisvesting en personeelskosten. De bijzondere en onderscheidende identiteit van de WSV wordt echter mede tot stand gebracht door de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze extra middelen zorgen ervoor dat we het rijke onderwijsaanbod op de WSV kunnen realiseren.

U kunt hierbij denken aan:

  • beeldende vorming en kunstgeschiedenis vanaf groep 3
  • unieke optredens vanaf groep1
  • muziekles vanaf groep 1
  • vakleerkracht Engels vanaf groep 3
  • extra bewegingsonderwijs en sportdag
  • bijzondere meerdaagse schoolreizen
  • extra uitstapjes op het gebied van cultuur/ Artis.

De rijksbijdrage voorziet niet in de structurele bekostiging van al deze extra curriculaire activiteiten. Daarom vraagt de WSV om een vrijwillige ouderbijdrage. De gemeente Amsterdam heeft met ingang van dit jaar een maximum gesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage, inclusief schoolreizen, van €225 per kind, om recht te
houden op de zogeheten VLOA subsidie. Het bestuur van Esprit Scholen en de WSV onderschrijven deze richtlijn, die tot doel heeft om de kansengelijkheid van kinderen in Amsterdam te vergroten. Dat betekent dat de directie van de WSV, na instemming van de MR, heeft besloten dat de vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar €225 per kind zal bedragen. Dit is substantieel lager dan de vrijwillige ouderbijdrage van voorgaande jaren.

De verandering in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage heeft consequenties voor de inkomsten van de WSV en de financiële ruimte die de school heeft om haar huidige beleid, gewenste aanbod van de extra onderwijsactiviteiten en haar identiteit vorm te geven. De WSV beschouwt dit schooljaar als een overgangsjaar waarin het extra aanbod van de onderwijsactiviteiten dit schooljaar onveranderd zal blijven, ondanks de terugloop van inkomsten. Daar waar kostenbesparing mogelijk is zal dat gebeuren. In dit overgangsjaar onderzoekt het bestuur van Esprit Scholen wat de beste manier is om met de terugloop van inkomsten om te gaan. Er wordt gezocht naar manieren om inkomsten te genereren om het huidige aanbod te kunnen blijven bieden. Hierbij kunt u onder meer denken aan een extra vrijwillige donatie van ouders. Dit jaar zal een werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten meedenken met de directie over het behoud van de identiteit van de WSV en wat daarvoor nodig is. De directie houdt de ouders gedurende het jaar op de hoogte van de stand van zaken.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

  • Ouderbijdrage per kind per jaar €225
  • Ouderbijdrage per half jaar €120 (4 jarigen die in het schooljaar instromen)

Aanvullende informatie schoolreisjes

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.