Beeldende vorming

Bij beeldende vorming wordt geen onderscheid gemaakt tussen tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen. Door onderwijs in beeldende vorming hebben de kinderen de mogelijkheid tot visuele informatieoverdracht, immers niet alles kan in woorden worden overgedragen. Beeldende vorming draagt op een eigen specifieke wijze bij aan de algemene vorming, de creativiteitsontwikkeling en de beeldende ontwikkeling van het kind op de basisschool. 

Rembrandt groep 5

 

Derde hand

gemaakt door Sophia uit groep 5