ICT in ons onderwijs

Informatie- en communicatietechnologie

In de moderne samenleving heeft het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een belangrijke rol. Informatie verkrijgen en communiceren gebeurt in toenemende mate via elektronische wijze.

De WSV wil ICT daarom ook een belangrijke plaats geven in haar onderwijs.

De WSV maakt gebruik van ICT op de volgende manieren:

• als educatieve ‘tool’: met behulp van educatieve programmatuur kan leerstof op een

effectieve manier op leerlingen worden overgebracht;

• door gebruik te maken van iPad/Chromebooks  en digitale schoolborden in de groepen 1 t/m 8

• als informatiebron: Internet biedt een schat aan informatie;

• als communicatiemiddel: met name het leren omgaan met het medium e-mail daarbij komt   ook   het omgang met sociale media aan de orde

Kinderen komen in groep 1 voor het eerst in aanraking met de computer/iPads in spelsituaties. Hier ligt het accent op muis- en algemene computervaardigheden.

Naarmate het kind in de hogere groepen komt zal er meer en meer naar worden gestreefd om de computer/iPad een onderdeel te laten vormen van het totale lespakket.