Muziek en theater

Muzikale vorming is samen met – en waar mogelijk in samenhang met – de andere vormingsgebieden een middel tot persoonlijkheidsontplooiing en sociale bewustwording. Muziek is een expressievak met het doel de taal van de muziek te verstaan en te gebruiken. De leerlingen volgen in hun schoolperiode op de WSV verschillende muzikale projecten, die veelal worden voorbereid door een gespecialiseerde vakleerkracht. Ook bij de voorbereiding van eindtonelen en andere schoolprojecten speelt muziek een rol.

 

Groepstoneel

Eens per jaar voert iedere groep een toneelstuk op voor ouders, broertjes en zusjes. De leerlingen van de groepen 6 bereiden ieder schooljaar het kersttoneel voor. Zij voeren dit toneelstuk op voor alle leerlingen van de school en voor de ouders van deze leerlingen.

Ieder toneelstuk wordt onder begeleiding van de leerkracht, maar zoveel mogelijk zelfstandig ( vanaf groep 6 )door de leerlingen bedacht en uitgewerkt. Disciplines als beeldende vorming en muziek spelen bij de voorbereiding een belangrijke rol. 

Maar wel eerst je schoenen uit!