Kennismaken met onze school

Om een indruk te krijgen van de school worden er rondleidingen voor geïnteresseerde ouders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onderwijs op onze school en onze manier van werken.  Ook bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst sluiten wij af met een rondleiding door de school.

Wij stellen het op prijs wanneer u, voordat u zich aanmeldt bij ons op school, een rondleiding gevolgd heeft.

Omdat er veel interesse is in onze school, willen wij zoveel mogelijk ouders de gelegenheid bieden om onze school te bezoeken, daarom kunt u maar eenmaal een rondleiding bijwonen. Bent u verhinderd dan mag de afspraak eenmaal verzet worden (mits er plek is).

Voorlopig zijn we, vanwege het Corona virus, genoodzaakt om per rondleiding te kijken hoe we u laten kennismaken met onze school.
De afgelopen periode was een bezoek helaas niet mogelijk en of dit gelijk bij aanvang van het nieuwe schooljaar mogelijk is moeten we afwachten.

Mocht blijken dat de geldende regel, geen volwassenen in de school, nog van kracht is als er een rondleiding gepland staat dan zullen we u een uitnodiging sturen via Google Meet.  U kunt dan uw vragen stellen aan de directie. Graag wijzen we u op een filmpje hieronder dat we gemaakt hebben en waarin u zeker een indruk zal krijgen van onze fijne school.

 

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Folder: Naar de Basisschool in schooljaar 2021 - 2022

Folder: Starting primary school in school year 2021 - 2022

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2020).

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018                                             3 november 2021
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2018                                3 maart 2022
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019                                                2 juni 2022

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

 1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6.       Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7.       Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

8.       Het kind woont buiten Amsterdam.

De kans bestaat dat wij bij de komende plaatsingen moeten loten. Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons of de helpdesk contact op.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

Rondleidingen in het schooljaar 2021 - 2022

Dinsdag 14-09-2021 van 13:30 - 14:30  kinderen geboren in periode
01-05 t/m 31-08-2018
loting 11 nov 2021
Woensdag 27-10-2021 van 11:00 - 12:00  kinderen geboren in periode
01-05 t/m 31-08-2018
loting 11 nov 2021
Woensdag 17-11-2021 van 11:00 - 12:00  kinderen geboren in periode
01-09 t/m 31-12-2018
loting 10 mrt 2022
Dinsdag   18-01-2022
 
van 14:00 - 15:00  kinderen geboren in periode
01-09 t/m 31-12-2018
loting 10 mrt 2022
Woensdag 16-02-2022 van 11:00 - 12:00  kinderen geboren in periode
01-09 t/m 31-12-2018
loting 10 mrt 2022
Donderdag 17-03-2022 van 11:00 - 12:00   kinderen geboren in periode
01-01 t/m 30-04-2019
loting 09 juni 2022
Woensdag  13-04-2022
 
van 11:00 - 12:00  kinderen geboren in periode
01-01 t/m 30-04-2019
loting 09 juni 2022
Dinsdag  17-05-2022 van 14:00 - 15:00 kinderen geboren in periode
01-01 t/m 30-04-2019
loting 09 juni 2022

 

U kunt zich voor deze rondleidingen per email opgeven bij Giusi Magliano:  g.magliano@wsv.espritscholen.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn de naam en de geboortedatum van uw kind in de mail te vermelden.

Digitale rondleiding