Kennismaken met onze school

Om een indruk te krijgen van de school worden er rondleidingen voor geïnteresseerde ouders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onderwijs op onze school en onze manier van werken.  Ook bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst sluiten wij af met een rondleiding door de school.

Wij stellen het op prijs wanneer u, voordat u zich aanmeldt bij ons op school, een rondleiding gevolgd heeft.

Omdat er veel interesse is in onze school, willen wij zoveel mogelijk ouders de gelegenheid bieden om onze school te bezoeken, daarom kunt u maar eenmaal een rondleiding bijwonen. Bent u verhinderd dan mag de afspraak eenmaal verzet worden (mits er plek is).

Wilt u dan zo vriendelijk zijn de naam en de geboortedatum van uw kind in de mail te vermelden.

Rondleidingen in het schooljaar 2019 - 2020

Datum rondleiding Tijd Periode Sluitingsdatum aanmelding Loting
Donderdagmiddag
26 september 2019
VOL
14:00-15:00 Kinderen geboren tussen
01 mei t/m 31 augustus 2016
5 november 2019 7 november 2019
Donderdagmiddag 
31 oktober 2019
14:00-15:00 Kinderen geboren tussen
01 mei t/m 31 augustus 2016
5 november 2019 7 november 2019
Woensdagochtend
20 november 2019
11:00-12:00 Kinderen geboren tussen
01 september t/m 31 december 2016
4 maart 2020 12 maart 2020
Dinsdagmiddag
14 januari 2020
14:00-15:00 Kinderen geboren tussen
01 september t/m 31 december 2016
4 maart 2020 12 maart 2020
Donderdagmiddag
13 februari 2020
14:00-15:00 Kinderen geboren tussen
01 september t/m 31 december 2016
4 maart 2020 12 maart 2020
Woensdagochtend
11 maart 2020
11:00-12:00 Kinderen geboren tussen
01 januari 2017 t/m 30 april 2017
3 juni 2020 9 juni 2020
Dinsdadmiddag
7 april 2020
14:00-15:00 Kinderen geboren tussen
01 januari 2017 t/m 30 april 2017
3 juni 2020 9 juni 2020
Donderdagmiddag 
14 mei 2020
14:00-15:00 Kinderen geboren tussen
01 januari 2017 t/m 30 april 2017
3 juni 2020 9 juni 2020
Woensdagochtend
24 juni 2020
11:00-12:00 Kinderen geboren tussen
01 mei 2017 t/m 31 augustus 2017
4 november 2020 12 november
2020

 

U kunt zich voor deze rondleidingen per email opgeven bij Wendy Goossens: w.goossens@wsv.espritscholen.nl

Hoe meld ik mijn kind aan?

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. 

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.

Brochure "Voor het eerst naar de Basischool gemeente Amsterdam"

To primary school in five steps.....

 

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier (geen kopie of scan!) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldingsformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet.
 • Op het aanmeldingsformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorrangsscholen op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldingsformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldingsformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geld in de volgende situaties:

1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

2. uw kind zit op een IKC;

3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldingsformulier zijn niet correct;

4. u gebruikt een aanmeldingsformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

 

Aanmeldingsformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldingsformulier heeft, kunt u dit downloaden van Amsterdam.nl/naardebasisschool.  Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Of klik hier voor het aanmeldformulier 2019-2020

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldingsformulier zijn voor:

 • Loting 7 november 2019 voor de kinderen die zijn geboren in de maand van 1 mei 2016 t/m 31 augustus 2016. Sluitingsdatum aanmelding 5 november 2019
 • Loting 12 maart 2020 voor de kinderen die zijn geboren in de maand van 1 september 2016 t/m 31 december 2016. Sluitingsdatum aanmelding 4 maart 2020
 • Loting 9 juni 2020 voor de kinderen die zijn geboren in de maand van 1 januari 2017 t/m 30 april 2017. Sluitingsdatum aanmelding 3 juni 2020
 • Loting 12 november 2020 voor de kinderen die zijn geboren in de maand van 1 mei 2017 t/m 31 augustus 2017. Sluitingsdatum aanmelding 4 november 2020

Een plaats op de basisschool

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen o de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgorde door u opgegeven voorkeursschool/-scholen.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.

2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:

6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

 

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering: Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.
 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 7163801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.