Wat doet de ouderraad?

De Ouderraad biedt hulp bij de vele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden op de WSV.
De Ouderraad maakt ieder jaar een Jaarkalender met daarop vermeld alle activiteiten die op school plaatsvinden. Aan de hand van deze kalender bespreekt de Ouderraad met de schoolleiding en de klassenouders wat er te doen staat en de eventuele wensen voor bepaalde activiteiten.

Een aantal keer per jaar organiseert de Ouderraad het WSV Ouder Café. dat is een avond waarop (klassen)ouders met elkaar in contact kunnen komen, waar activiteiten worden geïnitieerd en ideeën uitgewisseld. De Ouderraad organiseert in samenwerking met de schoolleiding, thema-avonden voor ouders

E-mailadres ouderraad:  ouderraadwsv@gmail.com