Hoe gaan we met elkaar om?

 

Respect, verantwoordelijkheid en samenwerking.

De drie waarden waar binnen de WSV mee gewerkt wordt zijn: respect, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Wij verwachten van iedereen die bij de WSV betrokken is dat zij deze waarden naleven. In de verschillende groepen wordt aan het begin van ieder schooljaaraandacht aan deze waarden besteed en worden ze vertaald naar 'regels in de klas'. Deze regels worden besproken met de leerlingen op het niveau van het kind en ze worden in de klas opgehangen zodat er gedurende het schooljaar op terug gekomen kan worden.

In alle groepen wordt structureel aandacht besteed aan het sociaal-emotionele functioneren op school. In kringgesprekken of groepsopdrachten worden thema's behandeld als vriendschap, pesten, angst, veiligheid, omgaan met elkaar en omgaan met verschillen. Respect hebben voor de mening en opvatting van de ander achten we van groot belang.