Zij-instroom

Indien uw kind afkomstig is van een andere school hanteren wij een z.g. zij-instroom beleid.

Of wij uw kind kunnen plaatsen, hangt af van het feit of er plaatsen beschikbaar zijn in de leeftijdscategorie van uw kind.

Daarnaast wordt in het gesprek en op basis van informatie van de vertrekkende school onderzocht of de leerling een goede aansluiting kan krijgen bij het onderwijs op de WSV. Uw verzoek voor zij-instroom kunt u sturen naar: s.mens@wsv.espritscholen.nl, t.a.v. mevrouw Sandra Mens.


Klik hier voor extra informatie in de schoolgids over zij-instroom