Vakantie rooster schooljaar 2019 - 2020

Vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2019 Vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 Vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie Maandag 17 februari 2020 Vrijdag 28 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 10 april 2020 Maandag 13 april 2020
Meivakantie Maandag 27 april 2020 Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaartweekend Donderdag 21 mei 2020 Vrijdag 22 mei 2020
Pinkstervakantie Maandag 1 juni 2020  
Zomervakantie Maandag 6 juli 2020 Vrijdag 14 augustus 2020

 

Extra vrije dagen voor de leerlingen Vrijdag 3 juli 2020 (voor de zomervakantie)

 

Studiedagen

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij


Dinsdag 2 juni 2020