De formatie 2020 - 2021

Directeur
Adjunct directeur
Hanneke Kampen
Sandra Mens
Coördinator Middenbouw
                       Bovenbouw
Merel Mooijen
Mirte Kahrel
Interne begeleiding Annemarijn Poot (basisbouw)
Annelies van der Oord (4 t/m 8)
Marianne Groenewoud (7 en 8)
Remedial teaching Thea Brüggen en Janine de Groot
Verrijkingsklas Thea Brüggen
SVIB coördinator Vacature
ICT Ben Roelofsen en Lorano Augustuszoon
Coördinatie en ondersteuning OL Michiel Jehee en Ben Roelofsen
Leerkrachten  
Groep 0 Suzanne Booij en Anna Almanza
Groep 1/2A Simon van Arkel en Iris Bijl
Groep 1/2B Pauline Tersteeg en Anna Almanza (Lio)
Groep 1/2C Jacqueline van Tellingen en Jeanette Kampen
Groep 1/2D Harry Ansingh en Anna Almanza
Groep 3A Yolande Schunck en Sanne Laurijsen
Groep 3B Annamarijn Poot en Mayke Perquin
Groep 4A Wendy Beker en Youssra Bajja (Lio)
Groep 4B Andrea Appelboom/Nadine Nijman  (vanaf 1-1-2021}
en Jacqueline van Tellingen
Groep 5A Merel Mooijen en Eva Raviez
Groep 5B Mijke Belger en Annelies de Vlam
Groep 6A Lideweij Lamers en Nina Visser
Groep 6B Mirte Kahrel en Anouk de Boer  (vanaf 1-1-2021)
Groep 7A Michiel Jehee en Thea Kok
Groep 7B Marianne Groenewoud en Nina Visser
Groep 8A Annelies den Hollander en Sandra Mens
Groep 8B Dimitri Brinkman en Anouk de Boer  (vanaf 1-1-2021)
Vakleerkrachten  
Bewegingsonderwijs Anouk Steerneman
Beeldende vorming Anet Klaver
Muziek Luc van Loo en Tommy van Delst
Engels Thea Kok
Onderwijsondersteunend
personeel
Conciërge:  Brad Ashdown
Administratie:  Giusi Magliano
Onderwijsassistent Ben Roelofsen
Klassenassistenten Beatrice Danso en Naïma Azogagh
Het e-mailadres van de
teamleden is:
eerste letter van voornaam.achternaam@wsv.espritscholen.nl

 

Naar boven